POLITYKA PRYWATNOŚCI Zakładu Usługowo-Handlowego „AGMAR” Kata Mariusz

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Usługowo-Handlowy „AGMAR” Kata Mariusz z siedzibą w Woli Cichej (36-060 Głogów Małopolski) pod numerem 146B, posiadający numer REGON: 690721280, NIP: 8131189798 (dalej określany jako „Usługodawca”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Usługodawca szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.zuhagmar.pl. Jak większość wydawców stron, Usługodawca zbiera adresy IP komputerów użytkowników odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Usługodawca nie usiłuje identyfikować użytkowników. Używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.